فلزیاب

فلزیاب P.GRAPH SUPER BALANCE کارکرده

فلزیاب P.GRAPH SUPER BALANCE کارکرده فلزیاب P.GRAPH SUPER BALANCE کارکرده ویژگی های فلزیاب P.GRAPH SUPER BALANCE: عمق كاوش 5 متر واقعی با سیستم متال دتکتور قدرت شعاع كاوش با سیستم آنتی 1000 متر به صورت تفکیک طلا و نقره قدرت کاوش فلزات 4 الى 5 متر با سيستم متال دتکتور دارای تفکیک تمام فلزات و غیر فلزات در حالت آنتنی به صورت دستی و اتوماتیک قدرت شناسایى اهداف در عمق 10 متر توسط سیستم آنتنى مدل اختصاصی طلا ، نقره ، مس ، آهن حفره ، برنج ، برنز ، آلومینیوم و در حالت آنتن مد اختصاصی تفکیک طلا از...