نشانه های گنج

گورستان یری باقدمت چندهزارساله

گورستان یری باقدمت چندهزارساله گورستان یری باقدمت چندهزارساله اردبیل با نام باستانی آرتاویل یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استانی به همین نام است، استان اردبیل شهرستان ها و مناطقی در مجاورت خود دارد که از نظر تاریخی مورد توجه است گورستان یری باقدمت چندهزارساله یکی از این شهرستان ها مشکین شهر است که یک محوطه باستانی جالب توجه را در خود دارد به نام یئری. یئری از توابع و بخش های روستای ارجق است. این منطقه که از نظر باستان شناسی مورد توجه است کنار رود قره سو، در۳۱ کیلومتری شرق مشگین شهر و ۶۵ کیلومتری اردبیل واقع...